Romana | English
   
 Interviu Sef Laborator APA POTABILA - APA SERV S.A. Neamt 
Info Nitech » Iunie 2010 » Interviu Sef Laborator APA POTABILA - APA SERV S.A. Neamt
Salt la pagina:
Pagina 2 / 3
Interviu acordat de doamna Ing. Despina Focsa Sef Laborator APA POTABILA - Compania judeteana APA SERV S.A. Neamt

Verificarea calitatii apei potabile in judetul Neamt este asigurata de catre Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt pe baza unui program anual de monitorizare aprobat de Directia de Sanatate Publica Neamt. Pentru monitorizarea calitatii apei potabile, în cadrul Companiei exista un laborator central si 3 laboratoare zonale - Piatra Neamt, Roman si Târgu Neamt.
Conditiile de calitate ale apei potabile sunt verificate conform prevederilor Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile si 311/2004, prin metode standardizate. Analizele executate în laborator sunt dublate de analizele si expertizele realizate de Directia de Sanatate Publica Neamt pentru apa potabila furnizata consumatorilor si de "Apele Române" pentru sursele de apa de suprafata si subterana.
Echipamentele utilizate în cadrul Laboratorului analize APA POTABILA sunt dintre cele mai moderne, permitand efectuarea de analize complexe si de mare acuratete. Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calitatii rezultatelor încercarilor, laboratorul aplica metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza în vigoare. Rezultatele obtinute sunt înregistrate în buletine de analiza în format clasic si digital.
Buletinul de analiza a apei potabile este un raport care furnizeaza informatii referitoare la calitatea si provenienta apei potabile, comparând diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia în vigoare.
Laboratorul dispune de personal competent - ingineri, chimisti, biologi si laboranti, care corespund criteriilor de pregatire, instruire si experienta impuse de încercarile efectuate. Rezultatele monitorizarii calitatii apei potabile intra în bazele de date oficiale. Drept urmare, laboratorul a fost înscris la Ministerul Sanatatii în “Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile” cu certificatul nr. 30/09.10.2006 si reactualizat cu certificatul nr.131/30.07.2009.
Respectând recomandarile Uniunii Europene, laboratorul este în curs de elaborare a documentatiei pentru implementarea sistemului de management al calitatii conform prevederilor SR EN ISO 17025/2005, în vederea acreditarii Laboratorului analize APA POTABILA de catre RENAR.
Preocuparea companiei pentru ridicarea nivelului calitativ a activitatii a determinat ca în anul 2009 laboratorul sa fie echipat cu aparatura de ultima generatie prin programul ISPA “2002 RO 16 P PE 023-08 - Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila, contorizare si a statiei de tratare a apei potabile , PIATRA NEAMT, ROMANIA”.
Aparatura de laborator a fost furnizata de catre S.C. NITECH S.R.L. Bucuresti.

Ce reprezinta investitia ISPA pentru compania judeteana Apa Serv Neamt?
Masura ISPA „Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, canalizare si a statiei de epurare in Piatra Neamt” a inceput in decembrie 2002, odata cu semnarea Memorandumului de Finantare intre Guvernul Romaniei şi Comisia Europeana şi se va finaliza in decembrie 2010.
Prin implementarea acestui proiect se urmareste:

 • imbunatatirea infrastructurii de mediu din Piatra Neamt;
 • racordarea intregului oraş la retelele de apa şi canal;
 • o calitate excelenta a apei potabile pentru toti locuitorii din Piatra Neamt;
 • protejarea raului Bistrita şi a apelor de subteran;
 • minimizarea pierderilor pe retea;
 • imbunatatirea calitatii serviciilor şi a operativitatii C.J. APA SERV S.A.

Masura ISPA este alcatuita din cinci contracte - trei contracte de lucrari şi doua de asistenta tehnica.
Contractul A: Reabilitarea şi extinderea retelei de apa potabila, contorizare şi a statiei de tratare a apei brute. In cadrul acestui contract s-a reabilitat si laboratorul de analize apa potabila. Contractul a fost semnat pe data de 10 aprilie 2009. În data de 29.06.2009, s-a dat ordinul de incepere pentru lucrarile de reabilitare şi extindere a retelei de apa potabila, contorizare şi a statiei de tratare a apei brute.

Ar fi reusit C.J. Apa Serv singura o asemenea investitie?
C.J. Apa Serv nu ar fi reusit prin fonduri proprii asemenea investitii. Masura ISPA costa, in total, 28.594.545 euro.

 • 74% ii furnizeaza Comisia Europeana - 21.159.963 euro;
 • 26% reprezinta co-finantarea CJ APA SERV SA – 7.434.582 Euro.

Care este stadiul actual al implementarii proiectului ISPA si ce aveti programat pentru anul 2010?
Lucrarile efectuate in cadrul contractului „Reabilitarea şi extinderea retelei de apa potabila, contorizare şi a statiei de tratare a apei brute” s-au finalizat in data de 22 ianuarie 2010. Echipamentele si aparatura de laborator a fost furnizata de catre S.C. NITECH S.R.L. Bucuresti.

Stim ca Laboratorul de apa potabila care functioneaza inca din anul 1994, a suferit reabilitari. Care este rolul laboratorului in care lucrati in aceasta structura?
Laboratorul de Apa Potabila functioneaza din anul 1993. Activitatea laboratorului se concretizeaza prin monitorizarea calitatii apei potabile furnizate de C.J. APA SERV S.A. Neamt. Scopul acestei monitorizari este de a produce periodic informatii despre calitatea organoleptica , fizico-chimica si microbiologica a apei potabile, produsa şi distribuita, despre eficienta tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie, in scopul determinarii daca apa potabila este corespunzatoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor stabiliti prin Legea nr. 458/2002 modificata şi completata cu Legea 311/2004. Activitatea desfasurata este cu implicatii majore in viata oamenilor si de aceea aparatura utilizata in efectuarea tuturor determinarilor de laborator este foarte importanta pentru siguranta rezultatelor obtinute.

Descrieti-ne va rog activitatea laboratorului dvs. Care sunt analizele specifice pe care le efectuati?
Laboratorul este structurat in :
a. Laborator pentru determinari fizico-chimice
Se executa analize fizico-chimice ale apei brute, apei decantate, apei filtrate, apei clorinate şi apei din reteaua de distributie. Rezultatele analizelor stau la baza deciziilor privind functionarea statiilor de captare (tratare) şi a retelelor de distributie. Indicatorii care se determina sunt: turbiditatea, clorul rezidual liber, legat şi total, culoare, aluminiu rezidual, fier, duritate totala, pH, cloruri, oxidabilitatea,TDS, conductivitatea, amoniu, azotiti, azotati, sulfati.
Principalele aparate din dotare sunt:

 • Spectrofotometru UV-VIS
 • Spectrofotometru VIS
 • Distilatoare
 • Bidistilator
 • Nisa chimica
 • Agitatoare
 • Centrifuga
 • Conductometre
 • pH-metre
 • Turbidimetre
 • Oxigenometru
 • Bai de apa
 • Bai de nisip
 • Etuve
 • Balante analitice si de precizie
 • Biurete digitale
 • Cuptor de calcinare
 • Plite electrice
 • Dulapuri speciale de depozitare pentru substante chimice
 • Frigidere
 • Calculatoare
 • Articole de sticlarie si reactivi
 • Echipamente de securitate si de protectie a personalului

b. Laborator pentru determinari microbiologice
Se executa analize pentru apa bruta, apa filtrata, apa clorinata şi apa din reteaua de distributie. Rezultatele acestor analize stau la baza deciziilor de spalare-dezinfectie a instalatiilor precum şi la modificarea nivelului de agent dezinfectant pentru asigurarea conditiilor de calitate prevazute de normele legale in vigoare. Indicatorii care se determina sunt: coliformi totali, E. coli, coliformi fecali, streptococi fecali, numar de colonii la 220C si la 370 C.
Principalele aparate din dotare sunt:

 • Autoclava
 • Masina de spalat sticlaria
 • Sistem de filtrare prin membrana
 • Etuve
 • Termostate
 • Bai de apa
 • Numarator de colonii
 • Lampi UV
 • Frigidere
 • Nisa biologica

In acest context care considerati ca este rolul firmelor care ofera servicii si aparatura de laborator?
Rolul firmelor care asigura furnizarea echipamentelor de laborator este foarte important. Oferta tehnica trebuie sa corespunda cerintelor specialistilor ce-si desfasoara activitatea in laboratoarele de incercari, sa intruneasca cele mai exigente conditii de calitate si sa fie in concordanta cu reglementarile UE si din Romania.

Cum caracterizati colaborarea cu firma Nitech?
Colaborarea cu firma Nitech din punct de vedere al furnizarii aparaturii, transportului, respectarii termenelor de livrare, din punct de vedere al punerii in functiune si a instruirii personalului in vederea utilizarii corecte a aparatelor cat si a activitatii de service este foarte buna. Consultanta, competenta si increderea in reprezentantii firmei este de nota 10!

Home  |  Servicii  |  Noutăţi  |  Termeni si conditii  |  Harta site